×
Kada Zaštitnik neće postupati po pitužbi?
 

Zaštitnik neće postupiti po pritužbi, ako:

 

- nije nadležan;

- je pritužba anonimna, osim ako smatra da ima osnova za postupanje po sopstvenoj inicijativi;

- je podnijeta po isteku propisanog roka;

- ne sadrži potrebne podatke, a podnosilac je u ostavljenom roku ne dopuni;

- podnosilac pritužbu povuče prije pokretanja postupka;

- podnosilac pritužbe ne postupi u skladu sa članom 33 Zakona o Zaštitniku (“Zaštitnik može, u postupku ispitivanja pritužbe, uputiti podnosioca da iskoristi druga pravna sredstva za otklanjanje povrede na koju ukazuje, ukoliko smatra da se povreda može otkloniti samo tim sredstvima ili bi otklanjanje povrede bilo efikasnije”);

- je pritužba ponovljena, a nijesu podnijeti novi dokazi;

- se radi o očiglednoj zloupotrebi prava podnošenja pritužbe.

 

Zaštitnik obavještava podnosioca o razlozima za nepostupanje po pritužbi i ukazuje na mogućnost za eventualno ostvarivanje zaštite njegovih/njenih prava pred drugim organom.