×
Kako se lice lišeno slobode može obratiti Zaštitniku?
 

Lice lišeno slobode ima pravo da ponese pritužbu u zapečaćenoj koverti.

 

Ovlašćeno lice organa, organizacije i ustanove u kojem boravi lice lišeno slobode dužno je da pritužbu ili drugo pismeno tog lica, neotvoreno i nepročitano, odmah dostavi Zaštitniku.