×
Obraćanje putem sandučića.
 

U svim organizacionim jedinicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija postavljeni su sandučići za podnošenje pritužbi Zaštitiku.

 

Sandučići za pritužbe postavljeni su i u šest ustanova za smještaj i brigu o djeci:

-Dječji dom mladost u Bijeloj;

-JU Resursni Centar za rehabilitaciju i školovanje lica sa poremećajem sluha i govora u Kotoru;

-JU Centar za djecu i mlade Ljubović, Podgorica;

-JU Resursni centar 1.jun, Podgorica;

-JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, u Podgorici.