×
Prijem stranaka.
 

Instituciju Zaštitnika možete kontaktirati telefonom, pismeno ili neposrednim dolaskom, svakog radnog dana.

 

Prijem stranaka predviđen je u periodu od 11 do 14 sati.

 

Adresa: Ul. Svetlane Kane Radević br.3

 

Mail: ombudsman@t-com.me

 

Fiksni telefon:  +382 20 225 395

 

Ukoliko želite da razgovarate lično sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda ili njegovim zamjenicima potrebno je da se prethodno najavite na brojeve telefona 020/225-395; 241-642, kako bi zakazali termina razgovora. Poželjno je da sa sobom donesete dokumentaciju koja se odnosi na Vaš problem.

 

Zaštitnik vrši prijem građana u svom sjedištu i izvan sjedišta (dani Zaštitnika).

 

Prijem građana vrši Zaštitnik, njegovi zamjenici, glavni savjetnik i savjetnici Zaštitnika.

 

Prijem građana može vršiti i drugi službenik kojeg odredi Zaštitnik, odnosno zamjenik.