×
Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
 
Zdenka Perović, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Završila je Pravni fakultet u Podgorici, a pravosudni ispit položila 1996 godine, takođe u Podgorici.
Radno angažovanje, kao pripravnica, započela je u Višem javnom tužilaštvu 1989. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža bavila se preduzetništvom. Od 1997 godine zaposlena je u Ministartvu trgovine kao republička tržišna inspektorka, odakle prelazi u Ministrtvo pravde na mjesto načelnice za opšte poslove i finansije.
Od novembra 2003 godine, u procesu osnivanja Istitucije Zaštitnika prelazi na mjesto sekretarke Institucije, koje poslove je obavljala do imenovanja i stupanja na funkciju zamjenice Zaštitnika 20 januara 2015 godine.  Svoje obrazovanje o ljudskim pravima započela je odmah po osnivanju Institucije 2004 godine, na XV Međunarodnoj školi za ljudska prava u Varšavi – Poljska i prošla sve obuke i edukacije koje su bile organizovane za novoosnovanu nacionalnu instituciju za zaštitu ljudskih prava. Sa mjesta sekretarke institucije bila je nosilac međunarodne saradnje Institucije, učestvovala u stručnim poslovima iz nadležnosti Institucije i jedna je od autora svih izvještaja upućenih Skupštii Crne Gore i inostranim tijelima.
Odlukom Zaštitnika raspoređena je za Treću osnovnu grupu poslova – nacionalni preventivni mehanizam, zaštitu od torture i pravo na suđenje u razumnom roku.

Na sjednici svih država članica potpisnica Opcionog protokola iz Konvenciju protiv torture i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (OPCAT), 27. oktobra 2016. u Ženevi, izabrana je za ekspertkinju Ujedinjenih nacija za oblast torture i članicu Podkomiteta za prevenciju torture (SPT). Izbor kandidata obavljen je u skladu sa sa članovima 5 do 9 OPCAT-a i rezolucijom Generalne skupštine A/68/268, usvojene 9. aprila 2014. godine i njenih odredbi 10-13, o nominaciji i izboru eksperata ugovornih tijela.

Govori engleski i italijanski jezik.

 
Sinisa Bjekovic, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Rođen je u Pljevljima 1963.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1987.godine, a akademsko zvanje magistra pravnih nauka stekao je 2010.godine. Radio je u Republičkoj upravi društvenih prihoda Crne Gore, Institutu za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu u Podgorici, a od 2001. do 2014.godine godine obavljao je dužnost Projekt menadžera, Izvršnog direktora i Rukovodioca Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Na funkciju zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore stupio je 20.januara, 2015.godine.
U okviru međunarodnog angažmana vršio je funkciju Podpredsjednika Upravnog odbora Balkanske mreže za ljudska prava (BHRN), a od 2008.godine i danas vrši funkciju člana Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), u kojoj je od početka 2015.godine član Biroa ovog tijela (izvršni organ).
Na nacionalnom nivou angažovan je kao predavač u obuci nosilaca pravosudnih funkcija i službenika državne i lokalne uprave, a u svojstvu konsultanta ili predavača učestvovao je u brojnim projektima civilnog sektora u Crnoj Gori. Kao lokalni ekspert i/ili koordinator angažovan je od strane međunarodnih organizacija (Savjet Evrope, OSCE, UNDP, UNICEF) u okviru podrške koja je pružana radu nacionalnih institucija u Crnoj Gori. Bio je član dvije radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju EU.
Osim učešća i koordinacije u međunarodnim projektima u koji se tiču ljudskih prava, autor je ili ko-autor brojnih akademskih i stručnih publikacija, studija, analiza i članaka u oblasti ljudskih prava, dok je kao međunarodni predavač bio angažovan na akademskim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Govori engleski i italijanski jezik.

 
Snežana Mijušković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

Rođena u Nikšiću, 09.07.1962.godine. Završila Fakultet političkih nauka u Beograd 1983 godine, na odsjeku Socijalna politika i socijalnirad.
Radni angažman započela u Opštini Budva 1985. godine na poslovima boračko – invalidske, socijalne i dječije zaštite.
Od 1990. godine bila je direktorica JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, a od 2000. godine obavljala je funkciju pomoćnice ministra u Ministarstvu rada i socijalnog staranja za oblast socijalne i dječje zaštite.
Od 2011. godine bila je sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada-Podgorica, a od 2015. godine šefica kabineta Gradonačelnika. Medijator je u porodičnim sporovima.
Na funkciju zamjenice Zaštitnika stupila je 8. jula 2016. godine.
Učesnica velikog broja domaćih i međunarodnih seminara, konferencija, predavanja iz oblasti socijalne i dječje zaštite.
Koautorka i učesnica  u izradi brojnih publikacija, zakona, nacionalnih i lokalnih dokumenata koji se odnose na široki spektar tema iz oblasti ljudskih prava.

Govori engleski jezik.