Potreban sistemski odgovor u vezi sa psima lutalicama i staranjem o kućnim ljubimcima

Napad psa na dvogodišnje dijete i njegovu majku koji se 07. februara dogodio na tivatskom šetalištu Pine, s pravom je uznemirio građane i ponovo aktuelizovao priču o uslovima pod kojima se drže kućni ljubimci, ali i odgovornosti, kako njihovih vlasnika za nemile događaje tako i nadležnih inspekcijskih službi.

Iako se ovaj napad srećom završio bez većih fizičkih posljedica po dijete, nažalost, bio je koban po jednog manjeg psa. Opasna i haotična situacija koju je krvoločni pas stvorio u kratkom roku podsjetila je na slične događaje i iz drugih opština, jer gotovo da nema grada u kom ovaj problem nije prepoznat. Zbog toga Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ovom prilikom poziva nadležne državne organe ali i organe lokalnih samouprava da se efikasnije i odgovornije posvete rješavanju problema u vezi sa psima lutalicama ali i da rigoroznije i temeljnije kontrolišu uslove  pod kojima se drže kućni ljubimci, a posebno način na koji se sa njima postupa i o njima stara na javnim površinama.

Podsjećamo da smo nedavno pokrenuli postupak po sopstvenoj inicijativi upravo u tivatskoj Opštini, zbog napada psa na dijete, takođe na javnom mjestu-u jednoj osnovnoj školi. Zaštitnik je uputio preporuku kako školi tako i Opštini Tivat od koje je zatraženo da preduzme posebne mjere na uklanjanju - hvatanju i zbrinjavanju pasa lutalica na javnim površinama.  Ranije smo zbog napada psa  u Beranama dali preporuku toj Opštini, međutim svjesni smo da problem postoji i u drugim lokalnim sredinama ali da se nažalost aktuelizuje samo u ovakvim nemilim slučajevima. Takođe, svjesni smo da se pojedinačnim preporukama, apelima i sporadičnim aktuelizovanjem ovog pitanja, problem suštinski ne rješava.

S tim u vezi Zaštitnik podržava apel nevladinih organizacija "sPas", "Ruka-šapi" i udruženje "Prijatelji životinja" Podgorice, koji smatraju da je potrebno izmijeniti i dopuniti postojeći Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja i raditi na njegovoj boljoj primjeni, kako bi se neodgovornom vlasništvu i kršenju Zakona stalo na put. Takođe, priključujemo se apelu upućenom građanima da prijave slučajeve neodgovornog vlasništva, zanemarivanja i zlostavljanja životinja, kako bi nadležne institucije mogle da preduzmu potrebne korake.

Svi aktuelni problemi na koje su ukazali iz ovih organizacija, kao i okolnosti koje smo svakodnevno u prilici da vidimo-manje ili veće grupe pasa lutalica, opasni psi koje vlasnici ne vode na povodcu ili im ne stavljaju zaštitne korpe, ali i situacije iz parkova i drugih javnih površina gdje vlasnici često puste ljubimce ispred sebe i nisu im blizu u svakom trenutku, navode na potrebu što hitnijeg sistemskog odgovora na ova otvorena pitanja, kako bi se njima sve više bavili preventivno, a ne post festum.