Podrška kampanji "Plesom protiv nasilja"

Plesnim performansom „Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“, koji je održan danas u Podgorici, upućen je poziv na još jaču globalnu solidarnost u borbi protiv svih oblika nasilja.

Jedna milijarda ustaje je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama, a Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore kontinuirano podržava ovu aktivnost.

Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, otvorio je skup porukom da nijedno živo biće nije rođeno da bude žrtva, niti da bilo koji tren svojeg postojanja obilježi patnjom, bolom i stradanjem

„Prirodna je potreba svakoga da bude poštovan, voljen i vrijedan, narocito tamo gdje je njegova/njena prirodna sredina. Zato je svaki glas protiv nasilja u porodici i naročito prema ženama u stvari prirodna reakcija i potreba svakog ko od života očekuje da bude dostojan življenja. A to znači da živi u miru, harmoniji i ljubavi“, poručio je Bjeković.

Prema njegovim riječima, tamo gdje nasilje postaje navika, rađa se poremećena slika stvarnosti koja razara svako zdravo tkivo društva

„Ćutanje je koketiranje sa zločinom, ćutanje je novi zločin, ćutanje je najveći motiv da se zločin ponovi“, poručio je zamjenik Zaštitnika.

On je apelovao da se žrtvama ne smiju okrenuti leđa.

„Neka ovaj dan bude poruka zdravog razuma, ove note glas civilizacije, a ova otvorena srca okrenuta suncu i cijelom čovječanstvu opomena da su i zločini i žrtve tu oko nas i među nama. Do našeg novog susreta neka vlada mir i ljubav među onima do kojih nam je stalo i neka dođu onima koji ih tako očajnički očekuju“, zaključio je Bjeković.

Direktorka Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević, podsjetila je da je u protekle dvije godine ubijeno šest žena u porodično-partnerskom nasilju.

„Tri žene preživjele su teško ubistvo u pokušaju, šestoro djece svjedoci su teških ubistava u porodici i tri ubistva u pokušaju. Navedena lica žrtve su femicida. Mi izražavamo ozbiljnu zabrinutost za bezbjednost žena žrtava porodično-partnerskog nasilja“, rekla je ona.

Raičević je ukazala da nadležni često donose odluke da se radi o prekršajima a ne krivičnim djelima,  pa nasilnici dobijaju uslovnu osudu, bez nadzora.

„Nasilnici moraju da izađu iz stana, to je mjera koja ih pogađa i koja daje efekte. Samo četvrtina ukupnog broja prijava policiji dospije do Tužilaštva. A prema podacima Tužilaštva u 80 % presuda izrečene su uslovne osude“, saopštila je ona.

Sa skupa je poručeno da je zakon dobar da je na strani žena, ali da se mora dosljedno primjenjivati.

Lidija Pejović iz Unije slobodnih sindikata kazala je da je veliki broj žena u Crnoj Gori izložen svakodnevnom zlostavljanju. "Žene na tržišu rada, zbog loših zakonskih rješenja imaju problem, posebno ako žele da se ostvare kao majke. Žene imaju manje zarade od muškaraca".

Predstavnici državnih institucija, civilnog sektora i brojni građani plesali su danas na trgu nezavisnosi uz pjemsu „Break the chain“

Prošle godine plesalo se 14. februara u oko 200 država na svijetu, uključujući i Crnu Goru.  Današnji Ddogađaj organizovala je Sigurna ženska kuća uz podršku Programa za podrsku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koje partnerski sprovode Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i UNDP, a finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.