Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 8. marta

Međunarodni Dan žena 8. mart, neizostavna je prilika za sagledavanje položaja i uloge žena u društvu, s ciljem upućivanja jasne poruke podrške i podsticanja njihove pune ravnopravnosti u odnosu na muškarce, u svim sferama. To je, kao što je poznato, bio osnovni cilj ustanovljenja ovog praznika, koji se počeo obilježavati kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Danas kada svi više i glasnije nego drugih dana ističemo važnost uloge žena, njihov uticaj i značaj, ne možemo dozvoliti da ostanu nepomenuti problemi sa kojima se suočavaju.

S tim u vezi, potrebno je ukazati da se rodna ravnopravnost, odnosno ravnopravnost polova i dalje podrazumijeva kao širok koncept sveobuhvatnih politika i mjera kojima se uspostavlja suštinska jednakost polova. Međutim, osim mjera koje su obuhvaćene nacionalnim Planom postizanja rodne ravnopravnosti u periodu 2013-2017. godine i godišnjim planovima kojima se sprovode u okviru ovog instrumenta, Zaštitnik podsjeća na čitav niz problema sa kojima se suočava crnogorsko društvo u nastojanju oživotvorenja navedenih planova.

To su, prije svega, diskriminacija na području rada i zapošljavanja (uključujući mobing) sa posebnim osvrtom na koncept ostvarivanja i zaštite materinstva; problem političke participacije i odsustva žena iz ključnih djelova procesa odlučivanja; nejednakost i tradicionalni pristup kod ostvarivanja imovinskih prava; stereotipi u određivanju uloge žene u porodici i nedostatak priznavanja tzv.neformalnog rada; pritisci kojima su izložene žene kroz višestruku diskriminaciju u romskim porodicama i seoskim domaćinstvima; te posebno status žrtve u domenu porodičnog nasilja u svim oblicima, uključujući i nedostatak efikasne podrške žrtvama ovih delikata.

U ime istinskih vrijednosti, poštovanja, zaštite i unaprjeđenja uloge žena, Zaštitnik čestita ovaj praznik, a ujedno apeluje na državne organe, predstavnike nevladinog sektora ali i sve članove društvene zajednice da pruže svoj maksimum i združenim djelovanjem daju konkretan doprinos poboljšanju i jačanju prava žena u Crnoj Gori.