Sastanak sa članovima Radnog tijela NPM-a

Savjetnici Zaštitnika sastali su se sa članovima Radnog tijela Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), sa kojima su razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji kao i aktuelnim pitanjima iz njihove nadležnosti.

Sastanku su prisustvovali savjetnici Zaštitinika Dragan Radović, Marijana Sinđić i Danijela Brajković, a od članova Radnog tijela NPM-a ¬†prof .Velimir Rakočević, dr Ljiljana Vučeljić, Milan Radović i Zorica Minić.

Na sastanku se diskutovalo o dosadašnjim dostignućima NPM-a i obilascima koji su realizovani i koji će unuduće biti realizovani kroz saradnju sa članovima Radnog tijela, s obzirom na neophodnost multidisciplinarnog pristupa prilikom monitoringa ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje.

¬†Generalni zaključak učesnika sastanka bio je da je funkcionisanje NPM-a u Crnoj Gori svakako doprinijelo unapređenju uslova u ustanovama koje su bile predmet monitoringa, ali da treba uložiti još dosta truda kako bi se postigli željeni standradi.

Takođe je zapaženo je da su neophodne kontinuirane obuke svih službenika koji rade sa licima lišenim slobode i licima kojima je ograničeno kretanje i da tim NPM-a treba da bude uključen u ovu vrstu obuka kako bi službenicima prenio svoja iskustava i znanja.

Savjetnici Zaštitnika istakli su da će saradnja sa članovima Radnog tijela NPM-a i u budućem periodu biti kontinuirana i nastavljena kroz različite vidove saradnje.