Seminar EQUINET-a o promociji putem društvenih medija

Savjetnica za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju, Milana Bojović, učestvovala je na seminaru posvećenom promociji tijela za jednakost i institucija ombudsmana na društvenim mrežama, koji je u Dablinu (Irska) organizovala Evropska mreža tijela za jednakost /EQUINET/.

Seminar koji je održan 4. i 5. aprila bio je prilika da učesnici iz 15ak evropskih država razmijene iskustva o potrebi promocije institucija na društvenim mrežama-prednostima takve komunikaije sa građanima ali i izazovima i problema koji prate takve aktivnosti.

S obzirom na uticaj i dostupnost interneta kao i napredne mogućnosti komunikacije koje se ostvaruju  preko društvenih mreža, ocijenjeno je da su neke od glavnih prednosti takvog angažovanja institucija približavanje građanima kroz interaktivan pristup kao i besplatna promocija sa dalekosežnim uticajem i korišćenjem efektnijih sadržaja, prije svega fotografija i video materijala.

Sa druge strane među glavnim problemima su nedostatak kadra u sektorima za komunikaciju i odnose s javnošću, posebno činjenica da online aktivnosti zahtijevaju gotovo cjelodnevni angažman, administriranje sadržaja, obezbjeđivanje odgovora i stim u vezi konsultacije sa nadležnima, sprovođenje kampanja, monitoring njihove uspješnosti i sl. Posebno je izazovno obezbijediti pravovremene i adekvatne reakcije na sadržaje govora mržnje i/ili drugih neprihvatljivih načina izražavanja mišljenja i postavljanja negativnih sadržaja. Takođe, kao posebno kompleksne ocijenjene su situacije u kojima tijela za jednakost funkcionišu u okviru institucija ombudsmana, pa je s tim u vezi potrebno osmisliti da li je efektnije i efikasnije da svi sektori zasebno otvore naloge na društvenim mrežama ili da djeluju objedinjeno.

Ukazano je na potrebu kreiranja posebnih digitalnih strategija koje treba ugraditi u generelne komunikacione strategije institucija kako bi se na konkretan i precizan način uredilo pitanje odgovornosti i zaduženja (preporučen multisektorski pristup), definisao pristup i način sprovođenja aktivnosti kao i praćenje njihovh efekata, reakcije na negativne sadržaje I sl.Predstavljene su prednosti i mane za nekoliko najpopularnijih online platformi, poređene su sa tradicionalnim načinima komunikacije sa građanima (saošptenja za javnost, web sajtovi, konferencije i slični događaji, newsletteri I dr), a kroz radionice su učesnici razmjenjivali iskustva, mišljenja i pokušali definisati što adekvatnije zaključke i preporuke koji će biti ugrađeni u priručnik EQUINET-a o društvenim medijima.