Posjeta Asocijaciji za prevenciju torture (APT)

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima i savjetnicima boravio je 11. i 12. aprila u posjeti Asocijaciji za prevenciju torture (APT) u Ženevi (Švajcarska).

Posjeta je realizovana u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije“ (PREDIM) koji implementira Savjet Evrope uz finasijsku podršku Evropske unije.

Predstavnici Institucije tokom tematske posjete razmijenili su iskustva u oblasti prevencije i zaštite od torture sa kolegama iz ove poznate međunarodne organizacije i predstavili neke od primjera iz prakse. Eksperti APT-a, organizacije koja sarađuje sa NPM timovima i institucijama širom svijeta, govorili su o standardima i zakonskim propisima s posebnim akcentom na praktičnom postupanju.

Tokom šest sesija i radionica razmatrani su glavni asekti funkcionisanja NPM-a, metode rada i aktivnosti u dijelu posjeta zatvorima i drugim mjestima u kojima se nalaze ili mogu naći lica lišena slobode, postupanje po pritužbama, priprema izvještaja, preporuka i praćenje njihove primjene.

Jedna od tema sastanka bila je posvećena i prepoznavanju ranjivih grupa u zatvorima i odnosu prema njima kao i poštovanje prava na angažovanje advokata. Razgovarano je i o primjeni preporuka i u tom cilju dijalogu sa državnim organima i javnim vlastima, kao i saradnji sa civilnim sektorom i međunaodnim organizacijama i tijelima.

Posebna pažnja posvećena je načinima komunikacije i promociji rada NPM-a u cilju dostizanja mjerljivih i stvarnih promjena nabolje. U okviru ove teme diskutovalo se o tome kako naći balans između saopštavanja informacija i održavanja dijaloga sa nadležnim organima i saradnji s medijima, posebno imajući u vidu specifičnu prirodu NPM-a i činjenice da u dijelu planiranja rada i posjeta mora osigurati tajnost i povjerljivost podataka i postupanja.

Na kraju drugog rdanog dana Zaštitnik Baković i generalni sekretar APT-a, Mark Tompson /Mark Thomson/ ocijenili su sastanke obostrano korisnim i poučnim, iskazujući interesovanje za nastavak saradnje.

Zaštitnik je zahvalio domaćinima na posvećenom i ljubaznom pristupu, navodeći da njihov tim može biti primjer našoj Instituciji kako se sa malo kadra mogu postići značajni i cijenjeni rezultati.

Tomson je kazao da im je cilj izgradnja dugoročnog partnerstva, ocjenjujući da rad crnogorskog Ombudsmana može biti primjer mnogim zemljama sa sličnim mandatom, širom svijeta.

On je čestitao Zaštitniku na rezultatima koji su do sada postignuti.

„Impresivno je šta je sve za relativno kratko vrijeme postignuto u tako maloj zemlji i maloj instituciji u oblasti prevencije torture“, kazao je Tomson.

Načelno je dogovorena saradnja u vidu ustupanja promotivnog spota APT-a Zaštitniku, koji bi uz podršku SE trebalo da bude sinhronizovan i dostupan za građane Crne Gore.

Tokom boravka u Ženevi Zaštitnik je sa saradnicima posjetio predstavništvo stalne crnogorske Misije pri Ujedinjenim nacijama (UN) i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi, na čelu sa ambasadorom Miloradom Šćepanovićem. Sa članicom Misije predstavnici Institucije obišli su kompleks UN.