Pokrenuta Evropska mreža NPM

Savjetnica Zaštitnika za oblast prevencije torture (NPM), Danijela Brajković, učestovala je na konferenciji u Strazburu čiji cilj je bio pokretanje Evropske (EU) NPM mreže, zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope.

Konferencija je održana 4. i 5. aprila u zgradi Savjeta Evrope, uz učešće 30-ak evropskih zemalja, predstavnika internacionalnih tijela za monitoring mjesta gdje se nalaze lica lišena slobode (CPT i SPT), kao i predstavnika drugih međunarodnih organizacija (Evropske komisije, ENNHRI, FRA, NPM Obs, BIM, ODIHR).

U uvodnom dijelu predstavnici Ludwig Boltzmann Instituta za ljudska prava (BIM) predstavili su rezultate mini istraživanja o ključnim tematskim oblastima konferencije.

Tokom dva radna dana diskutovalo se o ciljevima EU mreže i izazovima na koje NPM timovi nailaze tokom rada. Poseban akcenat stavljen je na metodologiju rada NPM-a, posjete institucijama, prikupljanje informacija, upotrebi SMART modela kod formulacije preporuka, implementaciji datih preporuka, saradnji sa vlastima i drugim državnim organima kao i saradnji sa civilnim sektorom i medijima.

U toku konferencije i kroz rad u radnim grupama predstavnici NPM-a iznosili iskustva iz svojih zemalja. Opšti zaključak na kraju konferencije bio je da je razmjena iskustava, bila značajna i svrsishodna. Takođe, najavljeni su slični sastanci na kojima je planirano da se obrađuju aktuelne teme iz oblasti prevencije torture.