Obilazak odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću

Tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM)  sa članom radnog tijela izvršio je obilazak odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću.

Cilj obilaska bio je  sagledavanje materijalnih uslova, tretmana osoba sa mentalnim poremećajima, sa posebnim akcentom na eventualna ograničavanja kretanja i izolaciju pacijenata i poštovanje ljudskih prava.

Tokom posjete obavljeni su razgovori sa osobljem i pacijentima na odjeljenju i napravljen je uvid u medicinsku dokumentaciju

Posjeta je bila nenanjavljena. Detaljan prikaz biće objavljen u Godišnjem izvještaju NPM-a.