Institucija Zaštitnika zabilježila vidljiv progres

Na prvom sastanku Upravnog odbora projekta „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku” ocijenjeno je da je Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ostvarila veoma vidljiv progres, posebno u dijelu primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Horizontalni program, koji sprovode Savjet Evrope (SE) i Evropska unija, trajaće tri godine (maj 2016-april 2019), a fokusira se na tri teme: obezbjeđivanje pravde, borbu protiv korupcije, privrednog i organizovanog kriminala kao i borbu protiv diskriminacije i zaštitu ugroženih grupa.

U svim državama korisnicama biće sprovedena 32 projekta, od čega šest u Crnoj Gori. Podsjećamo da Institucija Zaštitnika daje  stručni doprinos u planiranju i realizaciji aktivnosti, kojima se jačaju kapaciteti crnogorskih institucija.

Sastanku Upravnog odbora prisustvovala je zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, koja je ukazala da se Institucija sa zadovoljstvom uključila u dva projekta – kao ekspertska podrška, kako bi pomogla u oblikovanju  aktivnosti i podizanju kapaciteta crnogorskih institucija.

Ona je podsjetila da je Institucija bila korisnik SOCCER projekta, a da u toku je i PREDIM.

„Mi smo veoma zadovoljni što nakon nepune dvije godine možemo konstatovati da se vide konkretni rezultati u našoj Instituciji. Danas smo se sastali,nakon šest mjeseci od početka Horizontalnog programa, i  drago nam je da vas podržimo i poručimo da je moguće pravilnim odabirom aktivnosti i posvećenočću doći do dobrih rezultata“, navela je Perović.

Ona je zahvalila gđi Vereni Tejlor iz SE koja je ocijenila da mišljenja crnogorskog Ombudsmana imaju odličnu primjenu prakse Evropskog suda u Strazburu. „Za nas je veoma značajna vaša objektivna ocjena i što nakon nepune dvije godine možemo poslužiti kao primjer i što imamo kapaciteta da doprinesemo razvoju evropskih standarda u oblastima, koje su u našem mandatu“.

Perović je podsjetila da je institucija od strane Međunarodnog komiteta akreditovana statusom B, što znači da Zakon o Zaštitniku nije u potpunosti usklađen sa Pariskim principima.

„Potrebno je razmotriti mogućnosti da Savjet Evrope pomogne kada se Zakon bude mijenjao, kako bi se neke već ranije preporučene stvari, sada primijenile“, dodala je ona. U tom smislu, ukazala je da bi bilo značajno i da institut amicus curiae bude implementiran u izmjene i dopune Zakona o Zaštitniku, kako bi na taj način Institucija mogla dati veći doprinos efikansosti sudova.

Sastanku su prisustvovali predstavici Savjeta Evrope i EU, državnih institucija korisnika projekata kao i nevladinog sektora.

Gđa Tejlor, direktorica Generalnog Direktorata programa SE, ocijenila je da, iako je primjena projekata tek počela, već ima konkretnih rezultata.

„Što budemo dalje odmicali oni će biti još vidljiviji i još efikasniji“, kazala je ona, pohvalivši ujedno nivo posvećenosti crnogorskih institucija.

Tejlor je ocijenila dobrom saradnju između Strazbura, Crne Gore i Evropske unije.

Između ostalog, kazalaje da je Institucija Zaštitnika zabilježila „veoma vidljiv progres „.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav podsjetio je da je za sprovođenje Horizontalnog programa obezbijeđeno 25 miliona EUR , od čega je EU obezbijedila 20 miliona.

On je ocijenio ključnim da crnogorski građani treba da osjete konkretne koristi od sprovedenih projekata kako bi oni mogli biti smatrani uspješnim.

Orav je poboljšanja u oblasti vladavine prava i ljudskih prava uporedio sa dugim maratonom. „Nadam se da će vam ovaj projekat pomoći da istrčite trku i pobijedite“, zaključio je on.