Zamjenica Perović na predstavljanju Izvještaja o pravima pacijenata u psihijatrijskim ustanovama

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, bila je učesnica skupa na kojem je predstavljen izvještaj „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori“.

Predstavljanje Izvještaja organizovale su Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA.

Zamjenica Perović, tokom svog izlaganja kazala je da Institucija Zaštitnika, kao Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), u svom radu posvećuje posebnu pažnju poštovanju pravima osoba sa mentalnim oboljenjima u psihijatrijskim ustanovama.

„Tako iz godine u godinu  ponavljamo  da je od velikog značaja izgradnja sudsko forenzičke bolnice koja bi rasteretila Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Kotoru, kao jedinu te vrste. Inače Odjeljenja za bolesti zavisnosti, kao i sudsko odjeljenje raspolažu sa 21 krevetom, što je  nedovoljan smještajni kapacitet za ove prostore”, ukazala je ona.

Perović je navela da neuoropsihijatri u komunikaciji  sa timom NPM-a govore “da se samim prijemom krše prava ovih pacijenata, jer pacijent nema mjesta na  odjeljenjima u kojima treba da se smjeste, već  se smješta na hroničnim ili drugim odjeljenima bolnice gdje se liječe neke druge psihoze”.

Ona je podsjetila na preporuke koje je Zaštitnik dao još 2011.godine u Izvještaju o stanju mentalno oboljelih u Specijalnoj psihijatrijskoj  bolnici - prekomjerno zadržavanje "socijalnih pacijenata"  kao i   organizacija rada sudsko (forenzičkog) odjeljenja u sklopu bolnice, navodeći da su one aktuelne i dalje.

“Inače smatramo  da  dug boravak u ovakvoj ustanovi (10, 20 pa čak i 54 godine) nije prihvatljiv.  Nauka iz ove oblasti ukazuje da se ljudi koji imaju problema sa metalnim zdravljem, bolje oporavljaju ako žive u zajednicama, učestvuju u društvenim odnosima sa porodicama i prijateljima, od onih koji su hospitalizovani u psihijatrijskim institucijama”, dodala je Perović.

Ona je ukazala na stav Institucije, da je kao dobar način za pružanje potrebne njege ovim licima potrebno formirati specijalne službe, savjetovališta, mentalne ambulante, dnevne centre i sl.

” Pomaka ima, nešto od ovoga je obrazovano, ali u praksi nije zaživjelo”, rekla je Perović.

Zamjenica je podsjetila na loš i tragičan primjer premještanja osobe iz Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru u Dom starih u Bijelom Polju u 2016.godini, navodeći da to treba da bude pokazatelj donosiocima odluka prilikom opredjeljenja za model deinstitucionalizacije, kako se deinstitucionalizacija ne može i ne smije sprovoditi.

Ona je kazala da psihijatrijska klinika u Podgorici i odjeljenje psihijatrije u Nikšiću pokrivaju potrebe za akutnim zbrinjavanjem pacijenata u Crnoj Gori kao i da je Tim NPM-a, po planu  obilazaka u 2016.godini,  obavio posjete klinici i odjeljenju.

Perović je poručila da osobama sa mentalnim poremećajem treba pružati podršku da same donose odluke,a ne da država ili drugi ljudi donose odluke u njihovo ime.

“Po preporukama Svetske zdravstvene organizacije i u Izveštaju Specijalnog izvestioca UN, države treba da sa velikom ozbiljnošću pristupaju izradi sveobuhvatnih nacionalnih strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja, nastojeći da redukuju broj oboljelih i obezbijede adekvatne uslove za njihovo liječenje i zbrinjavanje”, zaključila je ona.

Na skupu su govorili još i generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Alma Hajdarpašić Drešević, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Nataša Radonjić, direktor ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, Dragan Čabarkapa, direktor Klinike za psihijatriju u Podgorici, Željko Golubović, načelnica Odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću, Radojka Mićović i izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević.