“Dani Zaštitnika“ u Beranama i Rožajama

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Beranama 19. jula, a u Rožajama 20. i 21. jula u okviru održavanja "Dana Zaštitnika". Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđeni postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

 Prijem će biti organizovan u zgradi Opštine Berane - mala sala, u srijedu 19. jula od 10 do 15 sati.

Za stanovnike Rožaja prijem će biti organizovan u Centru za kulturu u četvrtak 20. jula od 10:00h do 14:00h, a u petak 21. jula  od 10:00h do 13:00h.

Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pritužbom.

U okviru „Dana Zaštitnika“ predstavnici Institucije iz različitih sekotra obaviće posjete i sastanke sa predstavnicima pojedinih organa i službi u Beranama i Rožajama.