Snažiti saradnju između institucije Zaštitnika i Misije OEBS

Ombudsmanu pripada veoma važna uloga u svim demokratskim društvima, što Misija OEBS-a prepoznaje i posvećena je snaženju saradnje sa tom Institucijom, saopšteno je na sastanku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućka Bakovića sa šeficom Misije OEBS-a, ambasadorkom Maryse Daviet.

Zaštitnik Baković bio je danas domaćin sastanka sa ambasadorkom Daviet i njenim saradnicima - program menadžerom za vladavinu prava i ljudska prava Robertom Kučarskim, saradnikom iz istog sekotra Milošem Uljarevićem kao i medija program menadžerkom Samrom Čampara.

Zaštitnik je posjetu ocijenio kao značajan pokazatelj podrške Misije, što je zbog reputacije koju ta organizacija ima, veoma važno za Instituciju.

“Institucija Zastitnika ima vaznu ulogu u drustvu i drzavi u ostvarivanju zastite ljudskih prava i sloboda  te u ime misije OEBS-a u Crnoj Gori izrazavam spremnost da nastavimo saradnju i pruzanje podrske vasoj instituciji. Zbog toga sam danas sam ovdje sa mojim saradnicima da zajednicki dogovorimo nastavak saradnje.” istakla je ambasadorka Daviet.

Sagovornici su se takodje saglasili da postoji još mnogo oblasti od zajedničkog interesovanja u kojima se saradnja moze nastaviti.

Kao prva naredna aktivnost definisana je saradnja u organizaciji regionalne konferencije na temu dječjih prava i medija, koja će uz učešće partnera Agencije za elektronske medije i Agencije za zaštitu ličnih podataka, biti održana na jesen. Ambasadorka Daviet i Zaštitnik Baković smatraju da je izvještavanje medija o djeci veoma značajna tema kojoj je potrebno posvetiti pažnju u cilju unaprjeđenja prava djece i ostvarivanja najboljeg interesa djeteta u ovoj oblasti, u skladu sa relevantnim domaćim i međunarodnim standardima.

“Nasa Institucija pridaje veliku vaznost zastiti djece i njihovih prava u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta koja je predvidjena i u crnogorskom Ustavu. Ulaganje u djecu je ujedno i ulaganje u buducnost jedne zemlje,” rekao je Bakovic.

Osim toga, kao važne oblasti u kojima je potrebno zajednički djelovati izdvojile su se zaštita od diskriminacije, s akcentom na rodnoj ravnopravnosti i porodičnom nasilju, ali i prevencija i zaštita od torture kao i teme iz oblasti pravosuđa.

                                                                                             Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore  i Misija OEBS