Obuka o istraživačkim vještinama u okviru PREDIM projekta

Obuka  usmjerena na istraživačke vještine zaposlenih u instituciji Ombudsmana održana je od 29-31. avgusta u Kolašinu.

Ova aktivnost  realizovana je u okviru projekta Podrška nacionalnim institucijama u zaštiti od diskriminacije (PREDIM), koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope (SE), a implementira SE.  Obuku je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) a predavanja je realizovao prof. dr Miloš Bešić, glavni metodolog CEDEM-a.

Cilj obuke bio je usmjeren na podizanje istraživačkih kapaciteta Institucije u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori, radi utvrđivanja objektivnih polaznih osnova za upućivanje mišljenja i preporuka za unapređenje stanja. Obuci su prisustvovali savjetnici iz svih sektora, kao i zamjenici Zaštitnika Zdenka Perović i Siniša Bjeković.

Predavanja su, između ostalog, bila usmjerena na različite tipove istraživanja, definisanje istraživačkog pitanja kao i identifikaciju istraživačkih ciljeva. Osim toga, govorilo se i o pripremi instrumenata istraživanja, osnovnim metodama analize kvantitativnih podataka, prikazivanju rezultata istraživanja, transformisanju podataka u informacije i informacija u poruku.

Predavanja su se odnosila i na izvođenje, definisanje i pisanje istraživačkih nalaza, forme i principe izvještavanja, a tokom radionica učesnici obuke su imali praktične vježbe operisanja podacima, praktične primjene upotrebe statističkih metoda i tehnika kao i izvođenje zaključaka na osnovu analiziranih podataka. U praktičnom dijelu rada kreirane su i uređivane baze podataka za potrebe njihove obrade, a dizajnirana su i prethodno predložena pojedinačna i grupna istraživanja.