Predavanje policijskim službenicima o prevenciji torture

Zamjenica Zaštitnika za oblast prevencije torture, Zdenka Perović i savjetnica Zaštitnika Marijana Sinđić održale su predavanje policijskim službenicima na Prvom nacionalnom treningu za policijsku pratnju.

Tokom predavanja na temu Osnovna ljudska prava i ljudsko dostojanstvo - prisilni povratnici i monitoring sistema, predstavnice Institucije, imeđu ostalog, govorile su o prevenciji torture u Crnoj Gori, efektima i dostignućima u toj oblasti. Takođe, održale su radionicu u vezi sa primjenom standarda Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) u toku transporta (ekstradicije) lica lišenih slobode.

 Cilj treninga  je uspostavljanje redovnog i sistematičnog pristupa u usvajanju znanja u oblasti prevencije torture, tokom transporta  lica lišenih slobode .

Ova aktivnost dio je projekta UNHCR-a, Evropske agencije za zaštitu granica i obalsku stražu (FRONTEX), Evropske kancelarije za podršku azilu (EASO) i Međunarodne organizacije za migracije /IOM/.

 Trening je održan u Policijskoj akademiji u Danilovgradu.