Zaštitnik se sastao sa predstavnicima UNHCR-a

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi zamjenici Zdenka Perović i Siniša Bjeković sastali su se danas sa predstavnicom UNHCR-a za Crnu Goru, Robertom Monteveki /Roberta Montevecchi/ i njenim saradnicima Aleksandrom Čađenovićem i Slobodanom Raščaninom.

Zaštitnik je kazao da Institucija UNHCR cijeni kao dobrog i ozbiljnog partnera sa kojima je u dosadašnjim kontaktima ostvarena dobra saradnja, kao što je bio slučaj u pripremi zakonodavnih rješenja iz oblasti apatridije. On je predstavio aktivnosti Institucije u ovoj oblasti i podsjetio da su Ombudsman i UNHCR prirodni partneri u misiji ostvarivanja ljudskih prava i sloboda rasejenih, interno raseljenih, izbjeglica i azilanata.

Zaštitnik je podsjetio da su pripadnici ovih grupa u stalnom fokusu pažnje sa aspekta ranjivih zaštite od diskriminacije ali i zaštite od torture i drugih oblika nečovječnog i ponižavajućeg postupanja.

 Gospođa Monteveki predstavila je planove UNHCR-a u narednom periodu, pojašnjavajući da će aktivnosti te organizacije u Crnoj Gori i regionu, kada su u pitanju raseljeni sa prostora bivše Jugoslavije, od naredne godine biti usmjerene isključivo na pravnu pomoć i rješavanje pitanja statusa, dok će veća pažnja biti posvećena podršci državi u izgradnji sistema azila.

Ona je navela da će takođe temi azila biti posvećena veća pažnja, ocjenjujući ujedno da je zakon iz te oblasti dobro napisan, a da će akcenat biti na praćenju njegove primjene od naredne godine.

Zaštitnik se saglasio da u Crnoj Gori zakonodavstvo u ovoj oblasti nije problem, već adekvatna primjena.

On je dodao da su najavljene aktivnosti veoma važne i da se i u tim oblastima može intenzivirati saradnja sa Institucijom.

“Osobe koje nemaju ostvaren status pravno su nevidljive a bez toga nema govora o ostavrivanju nekih drugih ljudskih prava”, rekao je Zaštitnik.

Sagovornici su načelno dogovorili saradnju u realizaciji obuka za zaposlene u institucijama sistema, ocjenjujući da je preventivni rad veoma važan.