Sastanak sa ekspertima CPT-ja

Eksperti Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja (CPT) razgovarali su sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućkom Bakovićem i njegovim saradnicima u okviru posjete Crnoj Gori.

Posjeta  predstavlja dio Komitetovog programa periodičnih posjeta Crnoj Gori za 2017. godinu.

Eksperti CPT-a ja bili su Marzen Ksel, Nic Hirsch i Ceylun Qaracayev.

Cilj posjete, koja je realizovana 09.10.2017. godine, bio je sagledavanje stanja i informisanje o procesu implementacije preporuka i aktivnosti od vremena posljednje posjete Komiteta Crnoj Gori (2013. godina).

Zaštitinik je u razgovoru naveo da u Crnoj Gori  2014. 2015 i 2016.  go­di­ne niu zabilježeni slučajevi sistematske torture, ali da je u 2015.godini utvr­đe­no  ne­ko­li­ko slu­ča­je­va mu­če­nja i dru­gih ob­li­ka zlo­sta­vlja­nja pre­ma vi­še li­ca. On je podsjetio da su se ti primjeri do­go­di­li u ZIKS-u, ali i to­kom jav­nih oku­plja­nja u ok­to­bru, od strane policijskih službenika. Eksperte je posebno zanimalo procesuiranje ovih slučajeva.

Zaštitnik je ukazao na problem njihovog adekvatnog pro­ce­su­i­ra­nja, što dovodi do nekažnjivosti i ometa­nja prav­de.

Prema njegovim riječima, od perioda prethodne posjete Komiteta, postoji vidan napredak u prevenciji i zaštiti od torture u Crnoj Gori, ali da uvijek ima prostora za unaprjeđenje i ulaganja.    

Evropski komitet za spriječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) utemeljen je istoimenom Konvencijom Savjeta Evrope iz 1987. godine. U skladu sa Konvencijom Komitet putem posjeta provjerava postupanje prema osobama lišenim slobode kako bi jačao, ukoliko je potrebno, zaštitu tih ljudi od mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

CPT primjenjuje svoju primarno preventivnu funkciju putem dvije vrste posjeta – periodičnih i ad hoc. Periodične posjete redovno se obavljaju u svakoj državi koja je ratifikovala Konvenciju. Ad hoc posjete organizuju  se u državama kada se Komitetu  čini da su “potrebni u datim okolnostima”.

Nakon svake posjete CPT sastavlja Izvještaj koji sadrži nalaze, preporuke i druge savjete, na osnovu čega se razvija dijalog sa državom. Izvještaj Komiteta o posjeti u načelu je povjerlji