Međunarodni skup o pravu djeteta na život u porodici

 

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i samostalna savjetnica Duška Šljivančanin učestvovale su na dvodnevnoj konferenciji “Pravo djeteta na život u porodici”, koju su u Jerevanu organizovali jermenski Ombudsman i UNICEF (2. i 3. novembar).

Prvog dana konferencije razgovarano je na teme Promjena mišljenja, politika i života – komparativna analiza deinstitucionalnih reformi u 11 država, standardi Savjeta Evrope (SE) u vezi sa pravom djece na životu porodici, važnost života djeteta u porodici iz psihološkog ugla i zadržavanje djeteta u porodici kroz obezbjeđivanje inkluzivnog obrazovanja. Diskutovano je i o napretku reformi u vezi sa sistemom brige o djeci u Jermeniji

Taođe, učesnici su obišli i dnevni centar za djecu, sirotište i fondaciju za podršku djeci.

Drugog dana na konferenciji je razgovarano o državnom sistemu brige za djecu u Gruziji, dat je pregled procesa deinstituconalizacije u Litvaniji kao i iskustva Hrvatske i Malte u toj oblasti i praksa Moldavije u vezi sa zatvaranjem rezidencijalnih ustanova za brigu o djeci.

Ciljevi konferencije bili su razmjena znanja i lekcija među državama učesnicama konferencije u obezbjeđivanju prava djeteta na život u porodici, usaglašavanje prioriteta  za djelovanje i određivanje preporuka za zaštitu i socijalnu inkluziju djece koja su vraćena u porodice, kao i aktivnosti za podizanje svijesti o pitanjima djece koja žive u institucijama,  posebno djece sa smetnjama u razvoju.

Učestovali su predstavnici ombudsmanskih institucija, UNICEF-a, SE, internacionalnih i lokalnih organizacija, predstavnici Vlade i Parlamenta Jermenije.