Dani tužilaštva: Zamjenik govorio o mjerama tajnog nadzora

U okviru održavanja Dana tužilaštva, a na poziv Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, izlaganje na temu “Mjere tajnog nadzora i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda” imao je zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković.

Bjeković je govorio u radnom dijelu skupa, koji je održan 1. novembra u Budvi.

U okviru teme posebna pažnja posvećena je zaštiti prava na privatnost kao protivteže ovlašćenjima kojima raspolažu državni organi u borbi protiv najsloženijih i najozbiljnijih vidova kriminaliteta.

 Poseban segment izlaganja je posvećen postojećim zakonskim rješenjima, u svjetlu najnovije prakse Evropskog suda za ljudska prava i odluka koje su donijete u postupcima protiv država u okruženju, koje baštine istu ili sličnu pravnu tradiciju.

Imajući u vidu potrebu ujednačavanje prava i prakse u sudskim i drugim postupcima u Crnoj Gori, ovo je bila još jedna prilika za razmjenu iskustava i povod za ustanovljavanje tješnje i kontinuirane saradnje dvije institucije u narednom periodu.