Poboljšati mjere za podsticanje zapošljavanja OSI

U Crnoj Gori je u narednom periodu potrebno kreirati bazu o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI), kao i poboljšati mjere za podsticanje zapošljavanja te populacije, ocijenjeno je na okruglom stolu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Okrugli sto „Unapređenje uslova za zapošljavanje OSI na otvorenom tržištu rada” je posljednja aktivnost koja je organizovana u okviru projekta "Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3", koji UMHCG sprovodi u saradnji sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti, a finansira ga Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

 Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, rekao je da se fokusiranjem na Fond može dogoditi da „nesvjesno u najboljoj namjeri vršimo sagregaciju OSI“.

„Ako pogledamo statističke podatke vezane za zapošljavanje ovih lica, vidjećemo da se najveći broj njih zapošljava u organizacijama civilnog sektora koje su manje ili više usmjerena ka zaštiti prava OSI. Ako bi se fokusirali samo na jedan instrument, čini mi se da bi se izgubili u šumi strateških dokumenata, koje je potrebno pratiti sa različitih aspekata“, kazao je on.

 Ako postoji činjenica da, podsticajne mjere koje su date poslodavcima nisu u cjelosti ispunile cilj, onda je, kako je rekao, potrebno govoriti o drugim rješenjima.

„Vjerujem da je ispravno strateško opredjeljenje u radu Zavoda za zapošljavanje, a to je da se težište pomjera ka individualnim zahtjevima zasnovanim na objektivnim pokazateljima na tržištu rada. Samo na taj način možemo da spojimo dostizanje višeg stepena zapošljivosti teže zapošljivih kategorija i destigmatizaciju, inkluziju i zaštitu prava OSI na nivou međunarodnih standarda“, objasnio je Bjeković.