Održana sjednica Savjeta za prava djeteta

 

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djeteta, mladih i socijalnog staranja Snežana Mijušković prisustvovala je sjednici Savjeta za prava djeteta, na kojoj je predstavljen Alternativni izvještaj o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta.

Izvještaj je u oktobru predstavljen pred UN Komitetom za prava djeteta u Ženevi.

Podsjećamo da Izvještaj, kao ankes sadrži i Izvještaj Zlatnih savjetnika Zaštitnika o implementaciji preporuka UN  Komiteta (stavovi i mišljenja djece o ostvarivanju njihovih prava u Crnoj Gori).

Zamjenica Mijušković ukazala je da je u pitanju drugi Izvještaj koji smo podnijeli Komitetu o poštovanju prava djeteta u Crnoj Gori o primjeni Konvencije i njenih Protokola i primjeni preporuka Komiteta datih Crnoj Gori 2010 godine.

Izvještaj je urađen na osnovu poznavanja stanja prava djece, pritužbi dobijenih od djece i roditelja, kontakata sa djecom i njihovih mišljenja, kontakata sa ekspertima, praktičarima i organizacijama civilnog sektora i rezultata dobijenih na osnovu sprovedenih istraživanja.

Posmatrano u cjelini, generaln zaključak jeste da je ostvaren određeni napredak u oblasti prava djeteta u CG, kao i ispunjenju preporuka Komiteta, ali da stanje još nije zadovoljavajuće. I dalje su prisutne slabosti i razlike u ostvarivanju prava djece: sjever -   jug, selo – grad i u pogledu ostvarivanja prava ranjivih kategorija djece.

Napominjemo da je u nadležnosti Savjeta da prati izvršenje obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta; štiti i unaprjeđuje prava djeteta u oblasti socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja i drugim oblastiam od značaja za zaptiu prava i intersa djeteta; prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta; inicira donošenje propisa za unapređenje i zaštitu prava djeteta; unapređuje saradnju sa lokalnom samoupravom u procesu implementacije i zaštite prava djeteta; unapređuje saradnju sa NVO procesu implementcaije i zaštite prava djeteta.