Razmatrana Informacija o zaštiti od diskriminacije

 

Na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore raszmotrena je Informacija o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1.01-30.06.2017. godine, koju je predstavio zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković.

Prilikom izlaganja ukazao je da Informacija na analitičan način prikazuje rad institucije Zaštitnika u ovoj oblasti, kao i karakteristike predmeta po pritužbama građana. Predstavljanjem statističkih podataka dat je presjek po oblastima i svojstvima podnosilaca/teljki i ocijenjeno da predmeti po kojima postupa Institucija postaju sve složeniji, a očekivanja stranaka sve izraženija.

Evidentiran je najveći broj pritužbi u oblasti rada i zapošljavanja kojih je više od trećine ukupnog broja predmeta u ovom izvještajnom periodu. Zamjenik Bjeković pojasnio je da su rad i zapošljavanje dominantno područje diskriminacije, a seksualna orijentacija, invaliditet, etnička i vjerska pripadnost, te posebno političko opredjeljenje dominantni osnovi.

Na kraju izlaganja Bjeković je uputio poziv članovima/cama Odbora za ljudska prava i slobode da posjete Instituciju Zaštitnika ili da sa članovima/cama Odborom za rodnu ravnopravnost održe zajedničku sjednicu u Instituciji u cilju podrške radu Zaštitnika kao centralnog tijela za zaštitu od diskriminacije.