Posjeta Centru za prava djeteta

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi zamjenici Snežana Mijušković i Siniša Bjeković posjetili su danas sa saradnicima NVO Centar za prava djeteta, sa čijim predstavnicima su razgovarali o uslovima rada te organizacije, njihovim aktivnostima i planovima.

Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija usmjerena na unapređenje kvaliteta života djece i mladih. U fokusu rada Centra je unapređenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite dječjih prava.

Na sastanku je ocijenjeno da je Centar kroz sedamnaestogodišnji rad osigurao prepoznatljivost i rezultate na samo na lokalnom već i na nacionalnom nivou.

„Centar za prava djeteta doživljavamo kao našu partnersku organizaciju od koje smo do sada i mi imali podršku i sa kojom smo ostvarili značajnu saradnju. Vaši rezultati svima mogu da nam služe za ponos“, kazao je Zaštitnik.

Prema njegovim riječima, i međunarodna praksa pokazuje da ovakve usluge države ne mogu obezbijedi same bez pomoći NVO sektora i da u tom smislu podržava razvoj usluga na lokalnom nivou a da svakako predstavici NVO sektora koji posjeduju znanja i isukustvo mogi biti pouzdan partner.

Zaštitnik je dodao i da je dobro što se insistira na snaženju veza i saradnje sa lokalnom zajednicom i da je taj vid decentralizacije neophodan.

Direktorica Centra Rajka Cica Perović i programska menadžerka Jelena Gluščević, govorile su o rezultatima rada, načinu funkcionisanja, kapacitetima, izazovima i očekivanjima.

One su podsjetile da je Centrar osnovan 2000. godine, a djeluje u oblasti promocije i zaštite dječjih prava. Trenutno ima osam zaposlenih i 22 volontera (studenti Fakulteta političkih nauka, smjer socijalni rad i Univerziteta Donja Gorica-smjer engleski jezik).

„U osnovnim i srednjim školama radili smo na afirmaciji prava djeteta, na našu inicijativu osnivani su đački parlamenti, debatni i volonterski klubovi, a pokretali smo i učešće djece u rad lokalnih parlamenata“, podsjetila je Perović.

Ona je ukazala da su do sada izradili devet publikacija kao i da u sferi socijalne zaštite djeluju od 2001.godine, od kada su uspostavili podršku hraniteljstvu.

Takođe je podsjetila da je 2008.godine počeo servis stanovanja za djecu koja nakon 18.godine napuste Dom Mladost u Bijeloj.Do sada je stanovanje uz podršku obezbijeđeno za njih osmoto.

Predstavljen je i servis za podršku djeci i porodici, koji je u svojoj prvoj godini postojanja obuhvatio 99 djece, 76 roditelja i 19 staratelja.

Centar je ove godine, kao i institucija Zaštitnika, podnio alternativni Izvještaj o primjeni Konvencije UN o pravima djeteta, a isto je učinjeno i 2010.godine.

Razgovarano je i o ostalim aktivnostima Centra, saradnji sa Centrom za socijalni rad, individualnim planovima rada za korisnike, a posebno je istaknut problem obezbjeđivanja održivog finansiranja.

Gluščević je podsjetila da su prve usluge počele da se pružaju kroz servise NVO, kao i da su dio javnih politika zbog čega bi trebalo da budu finansirane od strane države.

Predstavnice Centra istakle su dobru saradnju sa institucijom Zaštitnika, a obostrano je istaknuto da će se truditi da se ona dodatno unapijedi i intenzivira.