Nacionalna konferencija o izazovima u sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Zamjenica Zaštitnika za prava djece, mladih i socijalnog staranja, Snežana Mijušković, govorila je na nacionalnoj konferenciji “Izazovi u sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u dijelu obezbijeđivanja standarda socijalnih usluga”.

Konferencija je 30. januara održana u okviru projekta “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu EU integracija u Crnoj Gori”,  koji SOS telefon Podgorica, sprovodi u saradnji sa NVO CAZAS i Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje, uz podršku Delegacije Evropske Unije (EU) u Crnoj Gori.

Na konferenciji su razmatrane teme “Reforma sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori zasnovana na paradigm pluraliteta usluga i pružalaca usluga”, “Uloga i postignuća Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u razvoju sistema kvaliteta i standarda usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti” i “Primenjivost standard za pružanje socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori”.

Zamjenica Mijušković ukazala je na značaj tema konferencije kao i na neophodnost razvoja usluga u sistemu socijalne zaštite.

Ona je podsjetila da su ta pitanja uređena Zakonom i mnogim strateškim dokumentima.

Kako je navela, Zakonom su propisani jasni rokovi u kojem periodu treba da ustanove koje pružaju različite usluge, dobiju licence i odobrenje za rad, ali da taj posao još nije okončan.

Govoreći o uslugama u sistemu socijalne i dječje zaštite, zamjenica je posebno istakla pluralizam usluga i pružalaca usluga koje obavljaju i organizacije civilnog društva i druga pravna i fizička lica kao i partnerstvo i udruživanje različitih nosilaca djelatnosti i programa, posebno na lokalnom nivou u cilju dostupnosti usluga u najmanje restriktivnom okruženju i prevnciji institucionalizacije.

Mijušković je navela da je nažalost, došlo do neusklađenosti rada različitih državnih organa. “Tako da sistem licenciranja još nije uspostavljen”, ukazala je ona.

Mijušković je izrazila nezadovoljstvo što socijalna inspekcija izriče prekršajne naloge zbog neposjedovanja licence.

Ombudsman je, kako je navela, djelovao i dao određene preporuke kako Ministarstvo rada i socijalnog staranja, tako i samoj Upravi inspekcije da su u obavezi da izvrše detaljnu analizu zakona, da usklade međusobna postupanja i da u ovom segmentu “ne bi smjelo da dolazi do disbalansa, odnosno rad svih državnih organa bi trebalo biti usaglašen”.

Ona je kazala da je Ministarstvo odgovorilo da će u najskorijem periodu biti uspostavljen sistem licenciranja.

“Činjenica je da na današnji dan nemamo još uvijek jednu licnenciranu uslugu. To je važno jer je Ministarstvo u obavezi da vodi registar licenciranih usluga, a za naše građane je veoma važno da znaju ko su oni koji pružaju usluge i da sa sigurnošću mogu da očekuju dobru uslugu od onih koji su prošli sve te provjere”, ukazala je Mijušković

Ona je dodala i da sistem socijalnih usluga  nije jednako dostupan svim građanima.

Govoreći o izazovima u ovoj oblasti, istakla je obezbjeđivanje pluralizma, stabilnog finansiranja, jednake dostupnosti i kvaliteta usluga.