Direktor Holandskog helsinškog komiteta u posjeti Zaštitniku

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, razgovarao je danas sa izvršnim direktorom Holandskog helsinškog komiteta g. Pepijn Gerritsom.

Holandski helsinški komitet u saradnji sa Univerzitetom Leiden i Haškom akademijom za lokalnu upravu sprovodi MATRA program „Vladavina zakona“, u okviru kog se organizuje obuka za državne službenike iz Albanij, Bosne i Herecgovine, Gruzije, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Rurske i Ukrajine.Program finansira Ministarstvo spoljnih poslova Holandije.

Gospodin Gerrits predstavio je Program, njegove aktuelne module i benefite za učesnike, navodeći da su zaposleni iz institucije Ombudsmana prepoznati kao kategorija službenika na koju se može odnositi većina predloženih sadržaja. On je podsjetio da Program traje duže od 10 godina i da je od 2017.godine izmijenjena koncepcija. Za pojedinačne cikluse obuka prihvata se od dva do pet kandidata iz jedne države. Obuka u zavisnosti od programa traje 8-10 dana.

Tokom ove godine biće organizovane obuke iz oblasti integriteta službenika javne uprave, sprovođenja pravde, ljudskih i manjinskih prava, javnih finansija i javnih nabavki, decentralizacije, detencije i alternativnih sankcija.

„Fokus naših obuka je na teoriji, praksi i razvoju vještina. Grupni rad, razmjena iskustava i umrežavanje učesnika čine srž Programa a najveći benefiti su u činjenici da službenici koji prođu obuke stečeno znanje primijene u svojim institucijama i podijele sa što više kolega “, kazao je on.

Zaštitnik je zahvalio g. Gerritsu na prilici da službenicima iz crnogorske administracije ponude tako važne i sveobuhvatne obuke. On je prenio pozitivne utiske dva službenika institucije koji su u prethpdnoj godini bili učesnici obuka.

„Stečena znanja i ostvareni kontakti sa kolegama iz regiona i šire, bili su vrlo podsticajni za naše ljude i oni su ohrabrili i ostale kolege da se prijavljuju za naredne cikluse obuka. Kao relativno mladoj instituciji ove i slične prilike višestruko su korisne za jačanje kapaciteta kadra“, naveo je Zaštitnik.

Sagovornici su razgovarali i o mogućnosti da u budućnosti sarađuju i kroz ostvarivanje kontakta sa institucijom holandskog Ombudsmana, za šta je iskazana obostrana želja.