Zaštitnik u Tivtu i Kotoru

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće u Tivtu i Kotoru 26-28. februara gdje će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i primati njihove pritužbe.

“Dani Zaštitnika” u Tivtu biće organizovani u ponedjeljak 26. februara u zgradi opštine – sala za sastanke, drugi sprat od 11 do 15h.

Prijem građana u Kotoru biće odrganizovan u hotelu Cattaro - 27. februara 11-15h i 28. februara 10 – 14h.

U okviru „Dana Zaštitnika“ predstavnici Institucije iz različitih sekotra obaviće posjete i sastanke sa predstavnicima organa, organizacija i službi u Tivtu, Kotoru i Risnu.