Održani “Dani Zaštitnika” u Tivtu i Kotoru

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa saradnicima je boravio u Tivtu 26. februara i naredna dva dana u Kotoru, gdje je razgovarao sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena prava i primao njihove pritužbe.

U Tivtu se Zaštitniku obratilo 11 građana, a njivove pritužbe uglavnom su se odnosile na imovinska prava, prava iz radnog odnosa i zaštitu od diskriminacije.

U Kotoru je, tokom dva dana „otvorenih vrata“ na razgovor sa Zaštitnikom došlo dvadesetak građana koji su se žalili na ostvarivanje prava na restituciju oduzete imovine, odugovlačenje upravnih postupaka, ostvarivanje socijalnog statusa i prava na rad.

Zaštitnik je u razgovoru za više lokalnih medija kazao da je cilj posjeta opštinama nastojanje da se institucija približi građanima. “Cilj je da u neposrednom razgovoru čujemo o problemima građana,  primimo pritužbe i pojasnimo sve ono što ljude zanima u vezi sa našim postupanjem”.

Tokom boravka u Tivtu Zaštitnik se sastao sa glavnom administratorkom Marijom Sijerković, sa kojom je razgovarao o stanju u toj Opštini, planovima i problemima, s akcentom na saradnji s građanima i dostupnim servisima podrške.

U Kotoru je Zaštitnik sa zamjenicom Snežanom Mijušković održao sastanak sa predsjednicima Opštine i Skupštine Opštine Kotor – Vladimirom Jokićem i Dragicom Perović, kao i potpredsjednicima Opštine – Brankom Nedovićem, Milivojem Samardžićem i Ljiljanom Popović Moškov.

Sa predstavnicima kotorske vlasti razgovarano je o njihovim iskustvima u funkcionisanju lokalne samouprave, saradnji sa građanima kao i nekim od otvorenih pitanja za koja su se građani obraćali Zaštitniku. Tako su teme razgovara, između ostalog, bile organizacija đačkog prevoza, obezbjeđivanje lokaliteta za  groblje pripadnika islamske vjeroispovijesti, komunalna pitanja, prosjačenje, prava iz oblasti socijalne zaštite i sl. Sagovornici su iskazali spremnost da se saradnja intenzivira i unapređuje, a sve u cilju što potpunijeg ostvarivanja prava i sloboda građana.

Predstavnici sektora za prava djeteta, mladih i socijalno staranje, u okviru održavanja “Dana Zaštitnika” obišli su OŠ “Veljko Drobnjaković” u Risnu, Dom starih, II OŠ u Budvi, OŠ Njegoš u Kotoru, kotorsku Gimnaziju i resursni centar u tom gradu. Takođe su podsjetili i Centar za socijalni rad, srednu pomorsku školu kao i učenički i studentski dom u Kotoru.

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obišli su specijalnu bolnicu za psihijatriju i Dom starih u Risnu.