Tematska radionica NPM-a

 

Tematska radionica nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, s akcentom na postupanju prema osobama s duševnim smetnjama lišenima slobode, održana je u 27. i 28.  februara u Kotoru.

 Radionica je održana u okviru projekta “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije (PREDIM)”, koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope (SE), a implementira SE.

Radionicu su vodile međunarodne ekspertkinje Ksenija Bauer  i Anica Tomšić Stojkovska .

Teme radionice bile su: policijsko postupanje prema osobama s duševnim smetnjama i drugim ranjivim grupama, postupanje prema osobama s duševnim smetnjama lišenima slobode, kao i NPM obilasci domova za starije osobe.

U okviru radionice razmatarana je metodologija obilazaka i realizovane su posjete Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru i Domu za starije u Risnu.

Učesnicima je predstavljen hrvatski zakonski okvir u ovim oblastima, policijska ovlašćenja i postupanja, a razgovarano je i o zdravstvenoj zaštiti i policijskom postupanju prilikom hapšenju osoba s duševnim smetnjama.

Razmatrni su primjeri iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, a predstavljeno je istraživanje o sprovođenju mjera prisile u psihijatrijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Diskutovano je i o tome kako razgovarati sa uznemirenim psihijatrijskim pacijentom, sa starijom i nemoćnom osobom,  posebno dementnom, ali i o tehnikama tkz aktivnopg slušanja.