Na sjednici Odbora predstavljen Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sa savjetnicama Zaštitnika Marijanom Sinđić i Mirjanom Radović, predstavila je Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode 7. marta 2018. godine

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je konkretnu temu obradio sa ciljem da skrene pažnju javnosti i nadležnih organa na ovaj važan segment tretmana mentalno oboljelih lica smještenih u Zavodu i kroz odgovarajuće preporuke doprinese unapređenju stanja njihovog tretmana.

Prilikom predstavljanja izvještaja Zamjenica Perović je, između ostaloga, ukazala na postignuti napredak u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u Zavodu, ali i  skrenula pažnju na izazove u praksi, koje tek treba prevazići.

Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj i predložio Skupštini Crne Gore da ga prihvati i pozdravi izradu izvještaja koji pruža detaljan uvid u ovu problematiku, kao i da pratiti realizaciju preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda upućenih nadležnim državnim organima, sadržanih u Izvještaju.

O Izvještaju će se raspravljati na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore koja će biti održana 9. marta 2018. godine.