Usvojen Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih u ZIKS-u

 

Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su  Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Izvještaj je u nastavku Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini 09.03.2018 predstavila zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović.

Ona je, između ostalog, ukazala da su mentalno oboljela lica lišena slobode posebno ranjiva kategorija i nijesu u stanju uvijek da se jasno izraze ili uopšte požale na subjektivne posledice određenog postupanja prema njima.

„Stoga ismo se odlučili da im posvetimo posebnu pažnju, sprovedemo potrebne aktivnosti i sačinimo izvještaj koji danas predstavljamo. Konkretnu odabranu temu smo obradili sa ciljem da skrenemo pažnju javnosti i nadležnih organa na ovaj važan segment tretmana mentalno oboljelih lica smještenih u Zavodu i damo odgovorajuće preporuke, kako bi se unaprijedilo stanje njihovog tretmana“, rekla je zamjenica Perović.

Ona je saopštila da je razgovarano sa oko 300 zatvorenika, dok je anketirano 105.

„Sagledavajući opšte stanje, primjećeno je da je gotovo kod polovine zatvorske populacije, kod 480 lica, dijagnostikovan neki vid mentalnog oboljenja ili poremećaja. Podatak da je kapacitet Specijalne bolnice u Kotoru oko 240 kreveta, dodatno ilustruje neodložnu potrebu formiranja zatvorske bolnice, kako je to i planirano strateškim dokumentima Ministartva pravde“, navela je Perović.

Prema njenim riječima, kako je izgradnja Bolnice planirana tek za 2021 godinu, neophodno je razmotriti hitno preduzimanje mjera koje u međuvremenu mogu doprinjeti ublažavanju već evidentnih posledica njenog nedostatka. 

Zamjenica je kazala da su u Zavodu anagažovana dva psihijatra koji dnevno obave i do 10 pregleda - Ipak, u praksi je zabilježeno čekanje na psihijatrijski pregled.

„Sa druge strane, u Zavodu, u decembru 2017. godine, na mjeru obaveznog liječenja čekalo je 82 zatvorenika , usled nedovoljnih kapaciteta u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.  Ove činjenice ukazuju na potrebu da se preispitaju postojeći kadrovski kapaciteti i preduzmu mjere za unaprijeđenje ostvarivanja psihijatrijske zaštite u Zavodu, u mjeri mogućeg, a do trajnog rješenja ovog problema“, kazala je Perović.

Ona je napomenula i da zadržavanje zatvorenika u ustanovama gdje ne mogu dobiti odgovarajuću zdravstvenu njegu, nije prihvatljivo.