Podrška "Osmomartovskom maršu"

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore učestvovali su u drugom  "Osmomartovski maršu" koji su organizovale NVO Centar za ženska prava i Anima i na taj način uputili podršku za ravnopravost žena i ostvarivanje njihovih prava.

Aktivistkinje za prava žena šetnjom pored zgrada državnih instutucija poslale su poruku da žele ravnopravnost i apelovale na solidarnost među ženama.

„Sigurna sam da se u ovom trenutku svaka žena u Crnoj Gori suočava sa nekom poteškoćom u ostvarivanju svojih prava, bilo da je to pokušaj da pomiri privatni i poslovni život, bilo da je to pokušaj da se zaposli, da se izbori za svoja radna prava, gdje često imamo brojna kršenja koja se nikome ne prijavljuju“, kazala je izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević.

Prema njenim riječima, apel je inspirisan istoimenim umjetničkim radom jugoslovenske vajarke Vide Jocić, učesnice NOB-a, koja je oslobođenje dočekala u koncentracionom logoru, „nakon čega je u svoj umjetnički rad utkala svoja, ali i iskustva svih žena sa kojima je dijelila zatočeništvo”.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, saopštio je da se žene u crnogorskom društvu suočavaju sa značajnim problemima u različitim sferama privatnog i javnog života i pored unaprijeđenih zakonodavnih i strateških rješenja i rezultata u promociji rodne ravnopravnosti.

On je ocijenio da je evidentno da se, osim djelimično u pravosuđu, rodni balans još može smatrati problematičnim u mnogim oblastima kao što su političko djelovanje, administrativno rukovođenje, obrazovanje na najvišem nivou.