Sektor zaštite od diskriminacije u terenskim posjetama

Zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacije, Siniša Bjeković, sa saradnicima je posjetio opštinu Berane i Rožaje. Tokom posjete pribavljena dokumentacija neophodna za postupanje po više već formiranih predmeta po pritužbama građana iz ove dvije opštine.

Obavljeni su razgovori i sa građanima koji su prethodno tražili zaštitu u postupku pred Zaštitnikom i inicijalne pritužbe potkrijepljene novim činjeničnim materijalom, a pritužbeni navodi dopunjeni i konkretizovani.

Istog dana zamjenik Bjeković sa saradnicima je obišao romsko naselje Riversajd u Beranama, razgovarao sa njihovim predstavnikom o aktuelnim problemima, neriješenom pitanju kanalizacije, odvoza otpadnog materijala, izlivanju rijeke Lim usljed obilnih padavina i rizicima od zaraznih bolesti, materijalnim uslovima porodica, problemima u rješavanju pravnog statusa u Crnoj Gori i drugim temama od značaja za ovu populaciju.