Zamjenici Zaštitnika na sjednici Odbora za ravnopravnost

 

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković I Siniša Bjeković, prisustvovali su sjednici Odbora zarodnu ravnopravnost na temu: »Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica«.

Na sjednici je obavljeno konsultativno saslušanje ministra prosvjete Damira Šehovića i ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke kao i  generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Marijane Laković – Drašković.

Konsultativno saslušanje organizovano je u susret Međunarodnom danu Roma.

Zamjenica Mijušković, između ostalog, je ukazala da se ovim temama Zaštitnik bavi u kontinuitetu, s akcentom na problemu prosjačenja, obrazovanja i preveremenih brakova.

Ona je navela da predstavnici Institucije u okviru redovnih aktivnosti sprovode obilaske romskih naselja gdje imaju priliku da se u direktnom razgovoru upoznaju sa problemima Roma. Zamjenica Mijušković pozvala je predstavnike romskih organizacija da se obraćaju Zaštitniku i ukazuju na problem kad god smatraju za shodno.

Govoreći o aktuelnim temama, ona je ukazala da su usko vezane sa problemom siromaštva. Takođe, kao jedan od ozbiljnijih problema koji zahtijeva prioritetno rješavanje navela je i to što postoji određen broj romske djece rođene u Crnoj Gori koja nemaju lična dokumenta.

Na sjednici je razgovarano i o problemima u sprovođenju obrazovnog procesa, s akcentom na izraženom trendu smanjivanja broja obuhvata Roma od predškolskih ka visokoobrazovnim ustanovama. Takođe je razgovarano i o problem stipendiranja studenata kao i medijatora.