Trening o monitoringu prisilnih povrataka

Savjetnice u instituciji Zaštitnika, Mirjana Radović i Jelena Nedović, učestvovale su na prvom regionalnom treningu za monitore prisilnih povrataka koji je održan u Beogradu  od 9. do 12. aprila.

Trening je, između ostalog, održan sa ciljem upoznavanja monitora sa ključnim ulogama i odgovornostima prilikom posmatranja operacija prisilnog povratka u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda lica prilikom ovakvih operacija.

Organizatori treniga su Agencija za evropsku i obalnu stražu (FRONTEX), Kancelarija Evropske unije za podršku azilu (EASO), Međunarodna organizacija za izbjeglice (IOM) i Agencija UN za izbjeglice (UNICEF).