Konferencija povodom desetogodišnjice NPM Slovenije

 

Savjetnica Zaštitnika, Milica Bogojević, bila je učesnica konferencije  koja je organizovana povodom obiljezavanja destogodišnjice postojanja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Slovenije.

Skup, koji je održan u Ljubljani 18. i 19. aprila organizovao je NPM Slovenije, uz podršku Savjeta Evrope.

Cilj konfrerencije bio je da se na bazi zaključaka Evropskog NPM Foruma “Mjerenje uticaja NPM na uslove za pritvor u nacionalnim zemljama” (Pariz 7-8 septembar 2017.godine) utvrde razlozi, osnovi, način i mjerila za utvrdjivanje uticaja NPM-a u ostvarenju zaštite lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog,nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

 Na konferenciji je razmatrana i saradnja relevantnih slovenačkih vlasti sa NPM-om, sprovođenje preporuka, procjena uticaja NPM-a, i organizovano više tematskih radionica.