Terenski obilasci sektora za prava djeteta

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, sa saradnicima je posjetila Centar za tražioce azila, Prihvatilište za strance i Društveni centar.

Sa predstavnicima prihvatilišta za strance razgovarano je o uslovima u kojima borave korisnici, s akcentom na dječjem smejštaju, ishrani, obezbjeđivanju prevoda, a razmatrana je i saradnja sa zdravstvenim ustanovama, MUP-om i ostalim detaljima u vezi sa organizacijom prihvata.

 Prema podacima Centra, azil pretežno traže stanovnici Sirije, Libana, Iraka, Irana, Turske, Grčke, Albanije, a najviše se u toj ustanovi provede do godinu dana.

U Centru su trenutno pet dječaka i dvije djevojčice.

Društveni Centar za azilante Spuž  otvorio je Crveni krst Crne Gore uz saradnju UNHCR-a. Centar je mjesto okupljanja, razmjene i aktivnosti (od učenja jezika, slikanja, sadjenja vrtova, itd) kako za osobe koje traže međunarodnu zaštitu, tako i članove lokalne zajednice.

Posjeti su prisustvovali i predstavnici UNHCR-a, sa kojim Institucija ima potpisan memorandum o saradnji.