OSCE konferencija o medijima u Strugi

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković  i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milana Bojović, učesnici su pete godišnje konferencije o medijima u Jugoistočnoj Evropi.

Dvodnevni skup (10-11. maj) u Strugi (Makedonija) organizovala je kancelarija predstavnika OSCE za slobodu medija u saradnji sa OSCE predstavništvima u regionu.

Sa konferencije je poručeno da je sloboda medija suštinsko ljudsko pravo i ključna karakteristika demokratije,  ali i da se suočavamo sa prijetnjama ne samo u jugoistočnoj Evropi, već i u cijelom regionu OEBS-a i svijetu.

Posebna pažnja na konfereniji posvećena je sigurnosti novinara, a saopšteno je da je bezbjednost apsolutni preduslov za slobodne medije. To,kako je ocijenjeno, ujedno ostaje jedan od najozbiljnijih problema.

Panelisti i moderatori ukazali su da je povećan  broj registrovanih slučajeva fizičkih i verbalnih napada, zastrašivanja, prijetnji novinarima i hakovanja sajtova sa vijestima, što stvara  ambijent straha među novinarima.

Na konferenciji je ocijenjeno da su žene koje rade kao novinari i medijski akteri posebno osjetljive na određene vrste napada. Kada se žene suočavaju sa zastrašivanjem i uznemiravanjem, prijetnjama smrću i online napadima, pluralizam i sloboda medija su ugroženi.

S tim u vezi, učesnici konferencije najoštrije su osudili ranjavanje novinarke ND Vijesti, Olivere Lakić i poslali poruke podrške i solidarnosti kako njoj tako i ostalim medijskim radnicima u regionu koji su bili/ili jesu mete napada i/ ili prijetnji. Povodom ovog slučaja usvojena je zajednička deklaracija učesnika konferencije  kojom se poziva vlast u Crnoj Gori da osigura da istraga napada bude nezavisna, efikasna i brza i da počinioci, uključujući nalogodavce, budu privedeni pravdi.

„Političari i zvaničnici ne bi trebali da kreiraju neprijateljsko okruženje za medije kroz svoje izjave i postupke. Moraju pokazati visok nivo tolerancije za kritičko novinarstvo i podržati različitost mišljenja“, kaže se u Deklaraciji.

Na skupu je razgovarano i izazovima sa kojima se slobodni novinari i nezavisni mediji susreću u pogledu ekonomske sigurnosti, jer se mnogi još uvijek suočavaju sa direktnim prijetnjama ili strahovima zbog gubitka posla, u cilju sprečavanja objavljivanja određenih sadržaja od javnog interesa. U okviru ove teme razgovarano je i o nedostatku ugovora o radu, kašnjenja u isplati zarada, neplaćenom prekovremenom radu i socijalnoj nesigurnosti. Takođe, teme panela bile su i "lažne vijesti", propagande i dezinformacije, poboljšanje i obezbjeđivanje profesionalnih novinarskih standarda, kao i značaj medijske samoregulacije.

Paneli su bili posvećeni i jačanju nezavisnih javnih servisa kao i uticaju digitalizacije na slobodu izražavanja i medije u regionu.

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija, Harlem Desir, kazao je na otvaranju konferencije da je zakonski okvir što se tiče medija u zemljama regiona uglavnom fer i dobar ali da je implementacija daleko od sjajne.

On je ukazao da se mediji danas suočavaju sa brojnim izazovima u obavljanju svog posla,posebno ističući prijetnje, pritiske, napade, radne uslove i pojedina zakonska rješenja.

Desir je naveo da mediji predstavljaju kritičko razmišljanje građana a sa druge strane omogućavaju političke debate i daju prostor da se građani upoznaju sa onim što političari nude i rade. Takođe je osudio ranjavanja novinarke Lakić, navodeći da napadi na medije predstavljaju napade na demokratiju i cijelo društvo, poručujući da nekažnjivost i nedjelotvorne istrage nisu prihvatljivi.