Filmski festival povodom Dana borbe protiv homofobije

 

U susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, Kvir Montenegro i Gej lezbejski info centar iz Beograda  po četvrti put u Crnoj Gori organizovali su Filmski festival "Merlinka" pod pokroviteljstvom Kraljevine Holandije i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Otvaranju festivala i projekciji filma "Tom od Finske" prisustvovala je savjetnica Zaštitnika Dina Knežević.

I na ovaj način institucija je podržala aktivnosti LGBTIQ zajednice na unapređenju vidljivosti i ukupnog položaja u društvu, što čini u kontinuitetu.

Povodom 17. maja- Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, podsjećamo i na ocjene iz izvještaja Zaštitnika – da se osobe drugačijeg rodnog identiteta i seksualne orijentacije i dalje suočavaju sa diskriminacijom u ostvarivanju prava, stereotipnim stavovima, nedovoljnim prihvatanjem od strane šire javnosti, ali i sa slučajevima nasilja i napada na organizacije i pojedince koji štite i promovišu prava ove kategorije stanovništva. 

Položaj LGBT populacije je poboljšan, povećana je njihova vidijivost u društvu i pristup pravima. Međutim, ostvarivanje statusnih prava ukazuje na njihovu društvenu isključenost u pojedinim oblastima, što je dijelom posljedica neregulisanih pravnih pitanja. Zbog toga su izražena očekivanja od donošenja zakona kojim će se regulisati građanskopravni status istopolnih zajednica i njihovih članova.

Homofobija je i dalje izražena i zahtijeva odgovarajući društveni odgovor i pravovremenu reakciju državnih institucija i organa, naročito kada se to tiče fizičke i psihičke sigurnosti LGBT osoba.

Prema izvještajima o predmetima po procesuiranim slučajevima diskriminacije, nasilja i drugih oblika napada na pripadnike LGBT populacije, može se zaključiti da se netrpeljivost, homofobija i transfobija manifestuju i kroz fizičke napade na LGBT osobe, koje se u takvom društvenom miljeu ne mogu osjećati dovoljno sigurno, slobodno i spremno da izraze rodna/seksualna opredjeljenja i različitosti.

Preporuke Zaštitnika iz godišnjeg izvještaja o radu u ovoj oblasti odnose se na donošenje Zakona o registrovanom partnerstvu u skladu sa međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava; donošenje odgovarajuće strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za period 2018.godina i kasnije i obezbjeđenje efikasnog mehanizma za njeno praćenje;efikasno otkrivanje i procesuiranje slučajeva homofobnog govora (govora mržnje) učinjenog putem interneta, kao i nasilnih delikata usmjerenih ka ugrožavanju sigurnosti LGBT osoba.