Zamjenik Zaštitnika na seminaru tijela za jednakost

 

Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, rodnu ravnopravnost i prava manjina, Siniša Bjeković, učestvovao je na ovogodišnjem seminaru tijela za jednakost koji je 24.maja organizovan pod okriljem Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI).

Agenda seminara bila je podijeljena u četiri sesije koje su bile posvećene ključnim temama u vezi sa suzbijanjem diskriminacije i netolerancije. Po opštim ocjenama učesnika i gostiju, seminar je bio jedan od najuspješnijih od kako se ova inicijativa realizuje

Prva od njih je imala poseban značaj za institucije koje se bave nediskriminacijom, s obzirom da je u okviru nje elaborirana inovirana verzija Preporuke o opštoj politici broj 2 o tijelima za jednakost. Ovaj dokument u cjelini uzima u obzir status, ulogu i funkcije tijela za jednakost, a ujedno predstavlja sublimat evropskih standarda za tijela jednakosti koji će se implementirati u narednom periodu.

Prema kazivanju visoke zvaničnice Savjeta Evrope, gospođe Snežana Samardžić – Marković, ova tema je visoko na agendi Savjeta Evrope i imaće značajno mjesto u budućim aktivnostima ove organizacije. Slično je nagovijestio i Szabolcs Schmidt, Šef jedinice za ne-diskriminaciju i pitanja Roma u EU Genralnom direktoratu za pravosuđe. Ključna referenca tijela za jednakost odnosi se na potrebu implementacije evropskog prava kada se to tiče institucionalne arhitekture državnih organa i njihovog međusobnog odnosa u zaštiti jednakosti.  

 U drugoj sesiji analizirani su standardi i dobra praksa u podršci tijelima za jednakost koja se tiče njihove nezavisnosti i efikasnosti, uz korišćenje nacionalnih iskustava Republike Irske i Francuske, kao i doprinos organa UN (Visoki komesarijat za ljudska prava) u predstavljanju regionalnog aspekta ove teme.

Treća sesija obuhvatila je pitanja podizanja svijesti, istraživanja i prikupljanja staističkih podataka u borbi protiv diskriminacije, sa posebnim osvrtom na iskustva ECRI i posljednja istraživanja Agencije za fundamentalna prava EU o vulnerabilnim grupama i percepciji diskriminacije.

Posljednja – četvrata sesija je obuhvatila teme podrške žrtvama diskriminacije i postupke donošenja odluka po zahtjevima potencijalnih žrtava diskriminacije, uključujući sudsku i kvazi-sudsku zaštitu u okviru koje se ta zaštita ostvaruje.

U razgovoru sa predstavnicima drugih institucija, Zamjenik Bjeković je iskoristio priliku da sa predstavnicima tijela iz regiona i mreže EQUINET, razgovara o planovima za saradnju u bliskoj budućnosti.