Sastanak sa predstavnicima NVO UMHCG

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković održao je radni sastanak sa članovim nevladine organizacije “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”: koordinatorkom Pravnog programa i antidiskriminacije Miroslavom Ivanović i saradnicama Andreom Kovačević i Anelom Bojić.

Cilj sastanka je bio unaprjeđenje saradnje između civilnog sektora institucije Zaštitnika, kao i bliže upoznavanje sa problemima i izazovima u radu prilikom  ispitnog  postupka  pred Zaštitnikom. U tom smislu gosti su imali priliku da prođu kroz instituciju, upoznaju se sa strukturom i operativnim funkcijama administracije.

Istaknuto je da Zaštitnik ima ključnu ulogu u promociji, otklanjanju i rješavanju slučajeva diskriminacije, posebno imajući u vidu da je institucija postala vidljivija i znatno osnažena unazad nekoliko godina.

Tom prilikom, predstavnici civilnog sektora naveli su sa kojim se sve problemima suočavaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori u oblasti pristupačnosti, socijalne zaštite, zdravstvenoj zaštiti i nepostojanju jedinstvene elektronske baze podataka potkrijepivši primjerima iz prakse. U tom smislu, upoznali su predstavnike institucije Zaštitnika o već pokrenutom sudskom postupku za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici.

Kako je institucija Zaštitnika tokom 2015 i 2016. godine po tužbama članova te NVO stupila u parnicu u svojstvu umješača  u više postupaka, to je razmatrana mogućnost ponovnog učešća u sudskom postupku.

Nakon konstruktnog dijaloga sa ovom organizacijom, zaključeno je da je neophodno staviti akcenat na promociju zaštite od diskriminacije, a kod učinjenih povreda prava licima sa invaliditetom, pribjeći sudskoj i kvazi sudskoj zaštiti pred institucijom Zaštitnika.