Saopštenje povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine

Zaštita životne sredine jedan je od najvećih izazova savremenog društva, zbog čega je unapređenje stanja u ovoj oblasti prioritet svakog društva.

Povodom 5. juna - Međunarodnog dana zaštite životne sredine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da svi nadležni organi ali i pojedinci moraju odgovorno i adekvatno ispuniti svoje obaveze kako bi preduzimane mjere i radnje dale očekivane rezultate.

 Crna Gora je unaprijedila normativni okvir u oblasti zaštite životne sredine i ostvarila dobar napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Osnažila je institucionalni okvir za ostvarivanjeprava na zdravu životnu sredinu, međutim i dalje postoje značajni problemi.

Na osnovu praćenja stanja i zapažanja u ovoj oblast kao i pritužbi građana, ukazujemo da su kvalitet vazduha u pojedinim gradovima (Pljevlja, Podgorica, Nikšić, Bar), odlaganje otpada i komunalna buka – i dalje problem koje bi trebalo prioritetno rješavati.

Podsjećamo da je Zaštitnik u izvještaju o radu u vezi sa unapređenjem stanja u oblasti životne sredine preporučio da je potrebno da nadležni inspekcijski organi kontinuirano vrše inspekcijski nadzor svih registrovanih zagađivača u opštini Pljevlja i drugim gradovima, u cilju sprječavanja akcidentnog stanja i unapređenja kvaliteta vazduha kao i da preduzimaju mjere odgovornosti, u skladu sa zakonom.

Takođe je preporučeno da se unaprijede administrativni kapaciteti na državnom i lokalnom nivou, a naročito ekološke inspekcije, da se prati i analizira sprovođenje lokalnih planova za upravljanje otpadom, odvojenom prikupljanju otpada i recikliranju kao i da se unaprijedi saradnja Ministarstva održivog razvoja i turizma i jedinica lokalnih samouprava u cilju tehničke i administrativne podrške u sprovođenju nadležnosti za upravljanje komunalnim otpadom.

Zaštitnik očekuje i poziva da se inteziviraju aktivnosti na povećanju ekološke svijesti građana na (državnom i lokalnom nivou) o potrebi odgovornog odnosa prema prirodi kao i da Komunalna policija preduzima neophodne mjere i radnje neprekidno u cilju stalnog nadzora, praćenja i kontrole stanja nivoa komunalne buke, u skladu sa indikatorima buke.

Preporukama u ovoj oblasti traži se i unapređenje saradnje između organa lokalne uprave i lokalne samouprave sa nadležnim inspekcijama u cilju sprječavanja ili smanjivanja štetnih uticaja buke na zdravlje ljudi i životnu sredinu kao i da se za sve crnogorske gradove izradi "karta buke" radi uspostavljanja pravila ponašanja svih subjekata.

Ulaganje u životnu sredinu predstavlja ulaganje u budućnost, kao što i svaki neodgovoran odnos prema prirodi danas može značiti negativan uticaj na naše ili zdravlje naše djece, sjutra. Od trenutka kada čovjek počne da razmišlja o svom životnom okruženju, kada počne da okruženje čuva i da se osjeća njegovim dijelom, a njegova savjest preraste u ekološku etiku, može se govoriti o zaštiti životne sredine. To je ujedno i put ka potpunijem ostvarivanju Ustavom garantovanih prava na zdravu životnu sredinu, koje je jedno od temeljnih ljudskih prava.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 5. jun Svjetskim danom zaštitte životne sredine jer je tada održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972.godine. Tim povodom, širom svijeta se različitim kampanjama i aktoivnostima ukazuje na važnost oćuvanja zdrave životne sredine i potrebu odgovornog odnosa prema okruženju i neraskidivu vezu čovjeka i prirode.