Konferencija o zakonodavstvu prilagođenom djeci

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, sa savjetnicom Milicom Bogojević, učestvovala je na konferenciji „Child friendly justice and integrated child protection system-lessons learned from EU projects“, koja je 25. i 26. juna održana u Briselu.

Na konferenciji su razmatrane teme: integrisani sistem zaštite prava i pristup pravdi djeteta- sudski ostupak prilagođen interesima i pravima djece- iskustva i ocjena rezultata u radu na EU projektima.

Cilj konferencije, koju je organizovala Evropska komisija, bio je da se upoređivanjem nacionalnih i međunarodnih standarda i praksi, kroz multidisciplinarni pristup, osnovom realizovanih i budućih projekata EU zemalja razviju i poboljšaju osnovi izgradnje pravnog sistema zaštite djece u svim postupcima, posebno u ostupku pred sudom.

Konferencija je održana u Albert Borschette Conference Centru.