Posejta Dnevnom centru u Nikšiću

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicom za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje,Snežanom Mijušković posjetio je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću – Sektor B.

Posjetu je organizovao Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, s ciljem upoznavanja sa načinom rada i organizacije Centra.

Ovo je prvi dnevni centar u Crnoj Gori koji omogućava boravak osobama sa invaliditetom sa 27 i više godina.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković tokom posjete je kazao da se sa zadovoljstvom odazvao pozivu Odbora za ljudska prava i slobode, koji njeguje dobru praksu kojom na licu mjesta provjerava kako se zakoni sprovode u lokalnim zajednicama.

On smatra da bi bilo dobro da i drugi skupštinski odbori slijede ovu praksu. Podsjetio je da je država Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti utvrdila ovaj servis za osobe sa invaliditetom, navodećii da je to pozitivno.

“Međutim, dio servisa koji se odnosi na odrasle osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom, treba da finansiraju lokalne zajednice, a prilikom donošenja Zakona nijesu postojali precizni pokazatelji da li lokalne zajednice imaju izvorne prihode i mogu li obezbijediti ta sredstva. Otvaranje Sektora B u Nikšiću je pionirski potez, što je za svaku pohvalu”, rekao je Zaštitnik Baković.

On očekuje da i druge opštine što prije slijede ovaj primjer, “za šta bi država trebala da ima više sluha, jer lokalne zajednice isto ne mogu same finansirati”.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je naglasio da Servis 27+ ne treba da bude otvoren samo za bivše korisnike Dnevnog centra, već mora biti jednako pristupačan i dostupan svim drugim osobama sa invaliditetom koje imaju ozbiljne potrebe za boravkom u ovakvom centru.

Dnevni centar u Nikšiću, kao ustanova socijalne i dječje zaštite koja ima za cilj promociju, zaštitu i unapređenje prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, njihovu socijalizaciju i integraciju u društvenu zajednicu na osnovu pružanja jednakih mogućnosti i osposobljavanje za što veću samostalnost u dnevnim aktivnostima, kao i elementarnu socijalnu i medicinsku rehabilitaciju počeo je sa radom 15. juna 2010. godine.

Od septembra 2017. godine, u skladu sa Memorandumom o saradnji Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Nikšić, djelatnost Ustanove je proširena na socijalnu zaštitu lica sa invaliditetom iznad 27 godina koja se realizuje u prostorijama Sektora B u prigradskom naselju Duklo.

Prije obilaska Centra, održan je sastanak sa predsjednikom Opštine Nikšić, Veselinom Grbovićem, koji je predstavio aktivnosti Opštine u zaštiti ranjivih kategorija stanovništva.

Da posjete Dnevni centar za djecu sa smetnjama, pored članova Odbora za ljudska prava i slobode, pozvani su bili predstavnici institucije Zaštitnika, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Opštine Nikšić, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanska alijansa“