×
 

"Dani Zaštitnika" u Kolašinu

Predstavnici institucije Zaštitnka ljudskih prava i sloboda u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“ boravili su u Kolašinu 11 i 12. jula gdje su razgovarali sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena prava i primali njihove pritužbe.

Nekoliko građana žalilo se na ostvarivanje prava iz rada i radnih odnosa, ukazujući na diskriminaciju, a bilo je i pritužbi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i prava na odgovor od nadležnog organa.

U okviru posjete Kolašinu, obavljen je sastanak sa glavnom administartorkom Opštine, Perunikom Popović, sa kojom je razgovarano o funkcionisnaju sistema lokalne samourave, aktuelnim planovima, projektima, izazovima kao i postupcima pokrenutim od strane građana Kolašina.

Drugog dana posjete zamjenica Snežana Mijušković sa saradnicima obavila je posjete Centru sa socijalni rad i vrtiću JPU „Sestre Radović“.

Nakon što su obišli prostorije, predstavnici Institucije razgovarali su o kapacitetima, materijalnim i kadrovskim uslovima kao i nekim od aktuelnih predmeta.