×
 

Posjeta ustanovi "Kakaricka gora"

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima Snežanom Mijušković i Sinišom Bjekovićem posjetio je ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori.

Oni su sa direktorom ustanove, Aleksandrom Radinović, njegovim zamjenikom dr Ljubinkom Kaluđerovićem  i saradnicima razgovarali o funkcionisanju, kapacitetima i drugim pitanjima iz domena njihove nadležnosti.

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada- Podgorica. Do 2015. godine kapaciteti Javne ustanove su bili predviđeni samo za zavisnike, a od decembra 2015. godine osposobljeni su i kapaciteti za zavisnice.

Direktor Radinović podsjetio je da tretman bolesti zavisnosti u Javnoj ustanovi podrazumijeva promjenu životnog stila, pojašnjavajući da se promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja klijenta/klijentkinje odvija sistemski, organizovano i kontinuirano.

Kako je naveo, osnovne programske aktivnosti sprovode se kroz savremene metode rada, psihoterapijsku podršku, sociopodršku i savjetovanje, radno-okupacionu terapiju kao i praćenje opšteg zdravstvenog stanja.

Čelnici ustanove ukazali su da u toku rada sa klijentima/klijentkinjama prepoznaju njihovu potrebu za druženjem, resocijalizacijom i ponovnim integrisanjem u normalne životne tokove i da im se omogućava praćenje kulturno-umjetničkih dešavanja, organizuju se izleti, kao i akcije kojima se doprinosi razbijanju predrasuda o bolesti zavisnosti.

Saopštili su da je do sada više od 400 osoba ušlo u tretman, kao i da ima značajan broj onih koji su ispunili svoj cilj i promijenili život i navike. Trenutno je 47 osoba na rezidentnom i nerizidentnom tretmanu, kapacitetu nisu popunjeni tako da ne postoje liste čekanja na prijem.

Razgovarano je i o izazovima sa kojima se suočavaju u radu, pratećim problemima koji se javljaju uz bolesti zavisnosti, povratništvo i sl.

Zaštitnik je u odnosu na mandat institucije ukazao na oblasti u kojima postoji interesovanje za eventualne probleme u ostvarivanju prava i sloboda korisnika. On je naveo da do sada nije bilo obraćaja Zaštitniku od strane ovih osoba.

On je rekao da se u kontinuitetu prate aktivnosti ustanove  i iskazao podršku za zalaganje i dosadašnje rezultate.

„Ovdje smo danas da neposredno vidimo kako stvari funkcionišu i da razmijenimo informacije i interesovanja. Uspjeh ove ustanove, uspjeh je zajednice, grada i države“, kazao je Zaštitnik Baković.

Zajednički je ocijenjeno da je potrebna veća podrška nadležnih državnih organa, promovisanje pojedinačnih uspješnih primjera i podizanje svijesti javnosti o važnosti adekvatne reintegracije u društvo korisnika nakon tretmana.

Predstavnici institucije obišli su prostorije za smještaj, rekreaciju, okupacionu terapiju, vinograd, baštu i ostale sadržaje koje koriste osobe smještene u ustanovi.