×
 

U Beranama i Rožajama o položaju romske i egipćanske zajednice

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković i Siniša Bjeković sa saradnicima su posjetili Berane i Rožaje, kako bi sa nadležnima razgovarali o položaju romske i egipćanske zajednice.

U Beranama su održani posebni sastanci sa predsjednikom Opštine Dragoslavnom Šćekićem i njegovim saradnicama kao i sa predstavnicima romske zajednice.

Gospodin Šćekić je predstavio aktivnosti i planove Opštine u vezi sa unaprjeđenjem položaja ove populacije. Teme razgovora, između ostalog bili su komunalni problemi u naseljima Talum i Riversajd, upis u osnovne i srednje škole, maloljetnički ugovoreni brakovi kao i mjere kojima se može unaprijediti integracija romskog i egipćanskog  naroda. On je ukazao da je Opština finansirala snimanje filma ,,Neprimijećen“, obilježila Međunarodni dan Roma, promoviše uključivanje u sportske aktivnpst i sl. Takođe je razgovarano i o Memorandumu o saradnji u okviru programa Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou (ROMACTED),koji su potpisali predstavnici Vlade, osam crnogorskih opština, (među kojima je Berane) i Savjeta Evrope.

Zamjenici Zaštitnika naveli su da su prepoznata zalaganja Opštine Berane da konkretnim akcijama unaprijedi položaj svojih sugrađana, pripadnika romske i egipćanske populacije.  Zajednički je ocijenjeno da je potrebno posvetiti više pažnje kako bi se problemi sa kojima se suočavaju riješili sistemski i održivo kao i da će se u tom pravcu nastaviti saradnja između Opštine Berane i institucije Ombudsmana.

Predstavnici Roma iz Berana i Rožaja govorili su o problemima sa kojima se suočavaju o svakodnevnom funkcionisanju, predočili svoje viđenje ostvarivanja zdravstvene, socijlane zaštite i školovanja. Za neke od problema Zaštitnik će zatražiti informacije i od nadležnih državnih organa i u kontinuitetu pratiti realizaciju mjera.

Glavni administrator Opštine Rožaje, Redžep Kurbardović, kazao je da u toj Opštini živi 16 romskih i egipćanskih porodica, da je jedan dio njih integrisan u zajednicu, te da ne postoje ozbiljniji problemi sa stanovišta djelovanja lokalne samouprave kada su ove zajednice u pitanju.